Exteriérové svetielka - Počet svetielok - 100

Exteriérové svetielka môžete samozrejme použiť aj do interiéru.